Våra arbeten

Obs vi bygger om lite här på hemsidan, ha överseende, jag är inte lika bra på hemsidor som på trädgårdar ;-) hälsarAnita

Trädgårdsanläggning Sävedalen

Här har vi bundit ihop de olika trapporna till trädgården och källaringången med trappa och grusgång. Vi har använt kantsten av bohusgranit till trappa, samt kundens egen gatsten som kantsten, gruset är natursingel. Som dekorgrus har vi använt naturrsten i olika storlekar.

Trädgårdsanläggning Dockered

Här byggde vi upp slänten i terasser, satte en trappa i granit med vilplan. Vi planterade också terasserna. Muren är Hedas Keystone, trappan är i granit.

Trädgårdsanläggning Gråbo

Här har vi anlagt en uteplats med upphöjda rabatter som vi också planterat. Vi har även gjort ordning grusgångarna och anlagt nya rabatter längs husets gavel. Vi har använt oss av granitkantsten, markstenen är Starkas byasten ljusgrå och gruset är natursingel,

Damm Gunnilse

Här har vi restaurerat en gammal damm. Kunden tyckte den var för överväxt och att dammduken snart gjort sitt efter ca 20 år. Vi tog bort all duk, grävde om dammen en del så vi fick trappningar och höjde kanten ut mot gången. Sedan lade vi i ny dammduk och använde kokosnät och natursten för att dölja kanten på duken. Slutligen delade vi lite växter och planterade om i dammen.

Trädgårdsanläggning Landala

Här har vi gjort om stora delar av trädgården. På framsidan har vi bl.a. bytt trappa, till en i svensk bohusgranit, vi har lagt om Fjäråsgnejsen i två nivåer på framsidan där vi också gjorde rabatter som följde markstensläggningen. Längs gaveln har vi anlagt en rabatt längs staketet för skapa rumslighet och avskildhet i trädgårdens bortre del.

Tuve mur 

Den här kunden bor i ett nybyggt hus på en avstyckad tomt med grovplanerad trädgård. Det har tidigare stått en gammal mur mot grannen, där delar togs bort i samband med sprängning för huset.

Här har vi ställt en stödmur från Starka, Dolomit heter den. Vi har även förberett för asfaltering och finplanerat baksidan så att kunden kan anlägga gräsmatta. Det ska på ett staket på muren, därav stolpskorna. En bra början på en ny trädgård!

Olofstorp mur 

Här bytte vi ut en slipersmur mot en stödmur från Heda Keystone Compac. 

Lerum anläggning 

Här uppdaterade vi en framsida med omläggning av marksten, nya rabatter, inklädnad av entrétrappa samt tak ovan ytterdörr.

Floda stödmur 

Här hade familjen en slänt som tog upp stor yta från trädgården. Här satte vi istället en stödmur från Heda Keystone Compac samt en trappa i granit för att enkelt nå övre plan. Vi lade även marksten närmaste muren för att underlätta gräsklippningen framöver.